Struktura firme i kontakti

Menadžment

  • Lejla Nedžibović, direktor

Marketing i prodaja

  • Haris Heljić, voditelj prodaje
  • Tim stručno-komercijalnih saradnika:
    • Dražen Gojković
    • Davorka Kezija
    • Adnan Bešović

Poslovni asistent

  • Irma Arnautović-Vukićević

Kontakti

Salveo d.o.o.
Valtera Perića 22
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 552 905
Fax: + 387 33 552 906
office-bih@salveo-pharma.com
www.salveo.ba

Ostali podaci

Općinski sud u Sarajevu
MBS 65-01-0948-08
JIB 4201412710002
PDV 201412710002
Raiffeisen bank dd
Račun broj: 1610000083340083
IBAN: BA391611000001564571